محاسبات آنلاین لوله، دبی و افت فشار

محاسبه افت فشار لوله

در این محاسبات میتوانید با وارد نمودن اطلاعات مربوط به جنس لوله و سیال مربوطه، افت فشار مربوطه با یک دبی مشخص را به دست آورید. برای مشاهده اطلاعات مورد نیاز سیال از قبیل ویسکوزیته و چگالی آن، اینجا را کلیک کنید.

دیگر محاسبات آنلاین :