سایزینگ یو پی اس

سایزینگ یو پی اس

شما میتوانید با وارد کردن اطلاعات مربوط به بار (توان حقیقی و ضریب توان) و اطلاعات مربوط به یو پی اس (ضریب توان و ضریب ارتفاع آن)، توان یو پی اسی مورد نیاز برای مرکز داده خود را به دست آورید. لازم به ذکر است ضریب ارتفاع یو پی اس از کاتالوگ محصول انتخابی قابل استخراج خواهد بود

دیگر محاسبات آنلاین :