محاسبه توان نامی ترانسفورماتور

محاسبه توان نامی ترانسفورماتور

با وارد کردن اطلاعات مربوط به بار (توان حقیقی بارهای یو پی اسی، توان حقیقی و راکتیو بارهای غیر یو پی اسی)، اطلاعات مربوط به یو پی اس (تعداد کل باتریهای تغذیه شونده توسط ترانسفورماتور، بازدهی یو پی اس و جریان شارژ هر باتری)، و داده های محیطی (بیشینه دمای متوسط شبانه روز و ارتفاع محل نصب از سطح دریا) میتوانید توان نامی مورد نیاز ترانسفورماتور خود را به دست آورید.

دیگر محاسبات آنلاین :