محاسبات آنلاین لوله، دبی و افت فشار

محاسبه قطر لوله

در این محاسبات میتوانید با وارد نمودن اطلاعات مربوط به جنس لوله، سیال مربوطه، افت فشار مجاز و دبی گذرنده، سایز لوله را به دست آورید. برای مشاهده اطلاعات مورد نیاز سیال از قبیل ویسکوزیته و چگالی آن، اینجا را کلیک کنید.

دیگر محاسبات آنلاین :